logo
logo bip
Maj
UCHWAŁA NR 52/2000 w sprawie ustalenia imiennego składu pozostałej części komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Sompolnie
 
UCHWAŁA NR 52/2000
Zarządu Powiatu Konińskiego
 
z dnia 31 maja 2000 roku
 
w sprawie ustalenia imiennego składu pozostałej części komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Sompolnie.
 
Na podstawie § 2 Uchwały Nr XVI/105/2000 z dnia 31 marca 2000 r. w sprawie zasad powoływania komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Sompolnie uchwala się, co następuje:
 
§1
 
W skład komisji konkursowej powołanej przez Radę Powiatu wchodzą:
 
1. Dwóch przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny w osobach:
a) Krzysztof Paluszkiewicz,
b) Jadwiga Tylczak.
 
2. Dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej w osobach:
a) Anna Gurbała,
b) Barbara Radzimierska.
 
3. Dwóch przedstawiciel rodziców w osobach:
a) Małgorzata Suliburska,
b) Agnieszka Woźniak.
 
4. Przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej w osobie:
a) Wojciech Adaszewski.
 
§2
 
Stwierdza się, że:
 
1) ustalenie imiennego składu komisji, o którym mowa w §1 dokonane zostało na podstawie dokumentów potwierdzających zgłoszenie przedstawiciela.
 
2) komisja konkursowa powołana została w składzie:
 
1. Barbara Szeflińska - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę- przewodniczący
 
2. Jerzy Drygiel - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę,
 
3 .Krzysztof Paluszkiewicz - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 
4. Jadwiga Tylczak- przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 
5. Anna Gurbała - przedstawiciel rady pedagogicznej,
 
6. Barbara Radzimierska - przedstawiciel rady pedagogicznej,
 
7. Małgorzata Suliburska - przedstawiciel rodziców,
 
8. Agnieszka Woźniak - przedstawiciel rodziców,
 
9. Wojciech Adaszewski- przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
 
 
Zarząd:
 
1/ Elżbieta Streker-Dembińska
2/ Stanisław Adam Bielik
3/ Barbara Szeflińska
4/ Sławomir Chmieliński
5/ Jan Kazimierz Ignaszak
6/ Halina Maria Lenartowicz
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2004-03-03 11:33:00)
Lista wiadomości