logo
logo bip
Maj
UCHWAŁA NR 51/2000 w sprawie powołania komisji ds. opiniowania wniosków o udzielenie pożyczek z Funduszu Pracy
 
UCHWAŁA NR 51/2000
Zarządu Powiatu Konińskiego
 
z dnia 11 maja 2000 roku
 
w sprawie powołania komisji ds. opiniowania wniosków o udzielenie pożyczek z Funduszu Pracy.
 
Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z poźn. zm.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:
 
§1
 
1. Ustala się skład Komisji ds. opiniowania wniosków o udzielenie pożyczek z Funduszu Pracy.
 
2. W skład Komisji wchodzą:
 
1/ Barbara Szeflińska - członek Zarządu Powiatu Konińskiego - przewodnicząca,
 
2/ Radzisław Kozłowski - Skarbnik Powiatu,
 
3/ Wiesława Matusiak - Kierownik PUP w Koninie,
 
4/ Grażyna Pawlak - Kierownik działu Instrumentów Rynku Pracy w PUP w Koninie.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Zarząd:
 
1/ Elżbieta Streker - Dembińska
2/ Stanisław Adam Bielik
3/ Barbara Szeflińska
4/ Sławomir Chmieliński
5/ Jan Kazimierz Ignaszak
6/ Halina Maria Lenartowicz
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2004-03-03 11:34:33)
Lista wiadomości