logo
logo bip
Maj
UCHWAŁA NR 50/2000 w sprawie: powołania Komisji ds. opiniowania wniosków osób ubiegających się o zwrot ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów poniesionych przez pracodawców w związku z zatrudnianiem osó
 
UCHWAŁA NR 50/2000
Zarządu Powiatu Konińskiego
 
z dnia 11 maja 2000 r.
 
w sprawie: powołania Komisji ds. opiniowania wniosków osób ubiegających się o zwrot ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów poniesionych przez pracodawców w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych oraz wniosków o pożyczkę dla osób niepełnosprawnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej.
 
Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 z 1998 r poz. 578 z późn. zm.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:
 
§1
 
1. Ustala się skład Komisji ds. opiniowania wniosków dla ubiegających się o zwrot ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów poniesionych przez pracodawców w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych oraz wniosków w sprawach pożyczek dla osób niepełnosprawnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej.
 
2. W skład Komisji wchodzą:
 
Elżbieta Streker-Dembińska - Przewodnicząca Zarządu
 
Barbara Szeflińska - Członek Zarządu
 
Radzisław Kozłowski - Skarbnik Powiatu
 
Elżbieta Sroczyńska - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 
Danuta Lewandowska - konsultant w Powiatowym Centrum Pomocy
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Zarząd:
 
1. Elżbieta Streker-Dembińska
2. Stanisław Adam Bielik
3. Barbara Szeflińska
4. Sławomir Chmieliński
5. Jan Kazimierz Ignaszak
6. Halina Maria Lenartowicz
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2004-03-03 11:37:09)
Lista wiadomości