logo
logo bip
Grudzień
UCHWAŁA NR 75/2000 w sprawie Regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie
 
UCHWAŁA NR 75/2000
Zarządu Powiatu Konińskiego
 
z dnia 06 grudnia 2000 roku
 
w sprawie Regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.
 
Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578, Nr 155, poz. 1014; z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Organizację i zasady funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie określa Regulamin organizacyjny stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§2
 
Traci moc uchwała Nr 1/99 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 4 stycznia 1999 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie, zmieniona uchwałą Nr 48/2000 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 20 kwietnia 2000 roku.
 
§3
 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.
 
§4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Zarząd:
 
1. Elżbieta Streker - Dembińska
2. Stanisław Adam Bielik
3. Barbara Szeflińska
4. Jan Kazimierz Ignaszak
5. Halina Maria Lenartowicz
6. Sławomir Chmieliński
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2004-03-02 13:16:31)
Lista wiadomości