logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA NR 57/2000 w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2000 r.
 
UCHWAŁA Nr 57/2000
Zarządu Powiatu Konińskiego
 
z dnia 30 czerwca 2000 r.
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2000 r.
 
Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014, z 1999 r. Nr 38 poz. 360, Nr 49 poz. 485, Nr 70 poz. 778 i Nr 110 poz. 1255, z 2000 r. Nr 6 poz. 69 i Nr 12 poz. 136 oraz na podstawie § 8 uchwały Nr XIV/86/99 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Konińskiego na 2000 r. Zarząd Powiatu Konińskiego uchwala, co następuje:
 
§1
 
W uchwale Nr XIV/86/99 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2000 zmienionej uchwałami Rady Powiatu Konińskiego Nr XV/96/2000 z dnia 29 lutego 2000 r., Nr XVI/106/2000 z dnia 31 marca 2000 r., Nr XVIII/112/2000 z dnia 30 maja 2000 r. Nr XIX/122/2000 z dnia 16 czerwca 2000 r. dokonuje się następujących zmian:
 
(...)
Treść uchwały do wglądu w Wydziale Organizacyjnym.
 
§2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Zarząd:
 
1. Elżbieta Streker - Dembińska
2. Stanisław Adam Bielik
3. Barbara Szeflińska
4. Jan Kazimierz Ignaszak
5. Halina Maria Lenartowicz
6. Sławomir Chmieliński
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2004-03-03 11:23:53)
Lista wiadomości