logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA NR 55/2000 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie
 
UCHWAŁA NR 55/2000
Zarządu Powiatu Konińskiego
 
z dnia 16 czerwca 2000 r.
 
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie.
 
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 ze zmianami) oraz art. 36 a ust. 1 i 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz.329 ze zmianami) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie powierza się pani Anieli Albert na okres od l września 2000 r. do 31 sierpnia 2005 r.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2000 r.
 
 
Zarząd:
 
1/ Elżbieta Streker-Dembińska
2/ Stanisław Adam Bielik
3/ Barbara Szeflińska
4/ Sławomir Chmieliński
5/ Jan Kazimierz Ignaszak
6/ Halina Maria Lenartowicz
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2004-03-03 11:27:18)
Lista wiadomości