logo
logo bip
Wrzesień
UCHWAŁA NR 24/99 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego gospodarstwa pomocniczego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie
 
UCHWAŁA Nr 24/99
Zarządu Powiatu Konińskiego
 
z dnia 17 września 1999 rok.
 
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego gospodarstwa pomocniczego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie.
 
Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 i Nr 155 poz. 1014) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Uchwala się regulamin organizacyjny Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie w brzmieniu załącznika do uchwały.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Skład Zarządu:
 
1. Elżbieta Streker Dembińska - przewodniczący Zarządu
2. Stanisław Adam Bielik - Wice starosta
3. Sławomir Chmieliński - członek Zarządu
4. Jan Kazimierz Ignaszak - członek Zarządu
5. Halina Maria Lenartowicz - członek Zarządu
6. Barbara Szeflińska - członek Zarządu
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2004-03-04 12:18:11)
Lista wiadomości