logo
logo bip
Wrzesień
UCHWAŁA NR 22/99 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Konińskiego na 1999 rok
 
UCHWAŁA NR22/99
Zarządu Powiatu Konińskiego
 
z dnia 17 września 1999 r.
 
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Konińskiego na 1999 rok.
 
Na podstawie art. 126, ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz.U. nr 155, poz.1014/ Zarząd Powiatu Konińskiego uchwala, co następuje:
 
§1
 
Stosownie do Uchwały nr IX/63/99 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 1999 r. i Uchwały nr 21/99 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 17 września 1999 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego wprowadza się następujące zmiany w załącznikach l i 2 układu wykonawczego budżetu Powiatu Konińskiego na 1999 r., jak niżej:
 
§2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Zarząd:
 
1. Elżbieta Streker - Dembińska
2. Stanisław Adam Bielik
3. Barbara Szeflińska
4. Jan Kazimierz Ignaszak
5. Halina Maria Lenartowicz
6. Sławomir Chmieliński
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2004-03-04 12:22:25)
Lista wiadomości