logo
logo bip
Wrzesień
UCHWAŁA NR 21/99 w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 1999 r.
 
UCHWAŁA NR 21/99
Zarządu Powiatu Konińskiego
 
z dnia 17 września 1999 r.
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 1999r.
 
Na podstawie § 7 Uchwały Nr VI/40/99 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 marca 1999r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Konińskiego na 1999 r. Zarząd Powiatu Konińskiego uchwala, co następuje:
 
§1
 
1. W załączniku Nr 2 do uchwały stanowiącym plan wydatków budżetu Powiatu Konińskiego dokonuje się następujących zmian:
 
a/ zmniejszenie:
- dz. 91, r. 9120 §42 o kwotę 212 A., tj. do kwoty 1.689 zł. zwiększenie:
- dz. 91, r. 9120 §11 o kwotę 5.007 zł., tj. do kwoty 64.523 zł.
§41 o kwotę 773 zł., tj. do kwoty 13.437 zł.
 
b/ zmniejszenie:
- dz. 91, r. 9143 § 11 o kwotę 209.175 zł., tj. do kwoty 2.320.000 zł.
§ 17 o kwotę 27.754 zł., tj. do kwoty 104.078 zł.
§ 41 o kwotę 105.3 54 zł., tj. do kwoty 408.300 zł.
§ 42 o kwotę 23.193 zł., tj. do kwoty 54.800 zł.
§ 43 o kwotę 9.970 zł., tj. do kwoty 37.206 zł
 
c/ zwiększenie:
- dz. 91,r. 9192 §41 o kwotę 931 zł., tj. do kwoty 2.384 zł.
§42 o kwotę 127 zł., tj. do kwoty 327 zł.
 
§2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Zarząd:
 
1. Elżbieta Streker - Dembińska
2. Stanisław Adam Bielik
3. Sławomir Chmieliński.
4. Jan Kazimierz Ignaszak
5. Halina Maria Lenartowicz
6. Barbara Szeflińska
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2004-03-04 12:24:05)
Lista wiadomości