logo
logo bip
Styczeń
UCHWAŁA NR 4/99 w sprawie: powołania po. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
 
UCHWAŁA NR 4/99
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 04 stycznia 1999 r.
 
w sprawie: powołania po. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.
 
Na podstawie art. 32 ust. 1,2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o Samorządzie Powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578) oraz § 4 Uchwały Nr III/26/98 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie: utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzime uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Powołuję Panią Elżbietę Sroczyńska na stanowisko po. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.
 
§2
 
Wykonanie uchwały Powierza się Przewodniczącemu Zarządu (Staroście Powiatu).
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 1999 r.
 
 
Zarząd:
 
1. Elżbieta Streker - Dembińska
2. Stanisław Adam Bielik
3. Barbara Szeflińska
4. Jan Kazimierz Ignaszak
5. Halina Maria Lenartowicz
6. Sławomir Chmieliński
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2004-03-08 08:21:43)
Lista wiadomości