logo
logo bip
Styczeń
UCHWAŁA NR 3/99 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
 
UCHWAŁA Nr 3/99
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 4 stycznia 1999 r.
 
w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.
 
Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Zatwierdza się Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 1999 roku.
 
 
Zarząd:
 
1. Elżbieta Streker - Dembińska
2. Stanisław Adam Bielik
3. Barbara Szeflińska
4. Jan Kazimierz Ignaszak
5. Halina Maria Lenartowicz
6. Sławomir Chmieliński
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2004-03-08 08:22:35)
Lista wiadomości