logo
logo bip
Styczeń
UCHWAŁA NR 2/99 w sprawie: powołania Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie
 
UCHWAŁA NR 2/99
Zarządu Powiatu Konińskiego
 
z dnia 04 stycznia 1999 roku
 
w sprawie: powołania Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.
 
Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o Samorządzie Powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578) oraz § 4 ust. 2 Uchwały Nr III/27/98 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Powołuje się Pana Janusza Stacherskiego na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu /Staroście Powiatu/.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 1999 roku.
 
 
Zarząd:
1. Elżbieta Streker - Dembińska
2. Stanisław Adam Bielik
3. Barbara Szeflińska
4. Jan Kazimierz Ignaszak
5. Halina Maria Lenartowicz
6. Sławomir Chmieliński
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2004-03-08 08:23:43)
Lista wiadomości