logo
logo bip
Styczeń
UCHWAŁA NR 1/99 w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie
 
UCHWAŁA Nr 1/99
Zarządu Powiatu Konińskiego
 
z dnia 4 stycznia 1999 roku
 
w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.
 
Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz.578) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Organizację i zasady funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie określa Regulamin Organizacyjny stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 1999 roku.
 
 
Zarząd:
 
1. Elżbieta Streker - Dembińska
2. Stanisław Adam Bielik
3. Barbara Szeflińska
4. Jan Kazimierz Ignaszak
5. Halina Maria Lenartowicz
6. Sławomir Chmieliński
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2004-03-08 08:24:29)
Lista wiadomości