logo
logo bip
Październik
UCHWAŁA NR 32/99 zmieniająca uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na 1999 r.
 
UCHWAŁA NR 32/99
Zarządu Powiatu Konińskiego
 
z dnia 29 października 1999 r.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na 1999 r.
 
Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485 i Nr 70, poz. 778) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Załącznik do uchwały Nr 13/99 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 11 czerwca 1999 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na 1999 r. zmienionej uchwałą Nr 18/99 z dnia 12 lipca 1999 r., uchwałą Nr 25/99 z dnia 29 września 1999r., i uchwałą Nr 29/99 z dnia 13 października 1999 r. otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 października 1999r.
 
 
Zarząd:
 
1. Elżbieta Streker-Dembińska
2. Stanisław Adam Bielik
3. Barbara Szeflińska
4. Jan Kazimierz Ignaszak
5. Halina Maria Lenartowicz
6. Sławomir Chmieliński
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2004-03-04 11:40:52)
Lista wiadomości