logo
logo bip
Październik
UCHWAŁA NR 30/99 w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 1999 rok
 
UCHWAŁA Nr 30/99
Zarządu Powiatu Konińskiego
 
z dnia 29 października 1999 roku
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 1999 rok.
 
Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778) oraz na podstawie § 7 uchwały Nr VI40/99 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Konińskiego na 1999 r. Zarząd Powiatu Konińskiego uchwala, co następuje:
 
§1
 
W uchwale Nr W40/99 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 marca 1999 r. zmienionej uchwałami Rady Powiatu Konińskiego Nr VII/49/99 z dnia 31 maja 1999 r. Nr IX/63/99 z dnia 31 sierpnia 1999 r. i Nr X/72/99 z dnia 30 września 1999 r. oraz uchwałą Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 21/99 z dnia 17 września 1999 r. i Nr 28/99 z dnia 13 października 1999 roku dokonuje się następujących zmian:
 
(...)
Treść uchwały do wglądu w Wydziale Organizacyjno - Administracyjnym.
 
§2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Zarząd:
 
1. Elżbieta Streker - Dembińska
2. Stanisław Adam Bielik
3. Barbara Szeflińska
4. Jan Kazimierz Ignaszak
5. Halina Maria Lenartowicz
6. Sławomir Chmieliński
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2004-03-04 11:44:20)
Lista wiadomości