logo
logo bip
Październik
UCHWAŁA NR 28/99 w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 1999 r.
 
UCHWAŁA NR 28/99
Zarządu Powiatu Konińskiego
 
z dnia 13 października 1999 r.
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 1999 r.
 
Na podstawie § 7 uchwały Nr VI/40/99 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Konińskiego na 1999 r. Zarząd Powiatu Konińskiego uchwala, co następuje:
 
§1
 
W uchwale Nr VI/40/99 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Konińskiego na 1999 r. zmienionej uchwałami Rady Powiatu Konińskiego Nr VII/49/99 z dnia 31 maja 1999 r., Nr IX/63/99 z dnia 31 sierpnia 1999 r. i Nr X/72/99 z dnia 30 września 1999 r. oraz uchwałą Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 21/99 z dnia 17 września 1999 r., w załączniku nr 2 stanowiącym plan wydatków budżetu Powiatu Konińskiego dokonuje się następujących zmian:
 
ZADANIA WŁASNE
 
- Przeniesienia planu wydatków między rozdziałami w ramach działu
 
a) zmniejszenie:
- dz.79, r.7941 o kwotę 17.332 zł., tj. do kwoty 464.517 zł.
w tym:
§ 11 o kwotę 11.405 zł., tj. do kwoty 314.893 zł.
§ 41 o kwotę 3.145 zł., tj. do kwoty 63.540 zł.
§ 42 o kwotę 1.319 zł., tj. do kwoty 8.960 zł.
§ 43 o kwotę 1.453 zł., tj. do kwoty 17.134 zł.
 
- dz.79, r. 8011 o kwotę 1.321 zł., tj. do kwoty 1.783.707 zł.
w tym:
§ 17 o kwotę 1.321 zł., tj. do kwoty 57.753 zł.
 
b) zwiększenie:
- dz. 79, r. 7921 o kwotę 18.643 zł., tj. do kwoty 1.740.981 zł.
w tym:
§ 11 o kwotę 12.726 zł., tj. do kwoty 1.188.787 zł.
§ 43 o kwotę 1.453 zł., tj. do kwoty 68.507 zł.
 
-Przeniesienia planu wydatków między paragrafami w ramach rozdziału
 
a) zmniejszenie:
- dz. 79, r. 7921, § 41 o kwotę 3.916 zł., tj. do kwoty 240.559 zł.
§ 42 o kwotę 3.579 zł., tj. do kwoty 33.752 zł.
 
b) zwiększenie:
- dz. 79, r. 7941, § 11 o kwotę 6.541 zł., tj. do kwoty 321.434 zł.
§ 17 o kwotę 1.321 zł., tj. do kwoty 17.615 zł.
 
c) zmniejszenie:
 
- dz. 79, r. 8011, § 11 o kwotę 15.569 zł., tj. do kwoty 1.064.164 zł.
§ 41 o kwotę 6.774 zł., tj. do kwoty 216.856 zł.
§ 42 o kwotę 6.422 zł., tj. do kwoty 27.794 zł.
 
d) zwiększenie:
- dz. 79, r. 8071, § 17 o kwotę 4.522 zł., tj. do kwoty 4.522 zł.
§ 41 o kwotę 2.035 zł., tj. do kwoty 14.965 zł.
§ 42 o kwotę 136 zł., tj. do kwoty 1.912 zł.
 
e) zmniejszenie:
- dz. 86, r. 8611, § 17 o kwotę 796 zł., tj. do kwoty 44.582 zł.
zwiększenie:
- dz. 86, r. 8611, § 11 o kwotę 796 zł., tj. do kwoty 965.866 zł.
 
f) zmniejszenie:
- dz. 86, r. 8614, § 11 o kwotę 80 zł., tj. do kwoty 6.144 zł.
§ 41 o kwotę 10 zł., tj. do kwoty 1.099 zł.
zwiększenie:
-dz. 86, r. 8614, § 42 o kwotę 90 zł., tj. do kwoty 151 zł.
 
ZADANIA ZLECONE
 
Przeniesienia planu wydatków między paragrafami w ramach rozdziału
 
zmniejszenie:
- dz. 86, r. 8614, § 41 o kwotę 4.886 zł., tj. do kwoty 40.107 zł.
§ 42 o kwotę 1.651 zł., tj. do kwoty 5.167 zł.
 
zwiększenie:
- dz. 86, r. 8614, § 43 o kwotę 228 zł., tj. do kwoty 5.228 zł.
 
§2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Zarząd:
 
1. Elżbieta Streker - Dembińska
2. Stanisław Adam Bielik
3. Barbara Szeflińska
4. Jan Kazimierz Ignaszak
5. Halina Maria Lenartowicz
6. Sławomir Chmieliński
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2004-03-04 11:48:34)
Lista wiadomości