logo
logo bip
Październik
UCHWAŁA NR 27/99 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Konińskiego na 1999 rok
 
UCHWAŁA NR 27/99
Zarządu Powiatu Konińskiego
 
z dnia 13 października 1999 r.
 
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Konińskiego na 1999 rok.
 
Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360 i Nr 49, poz. 485) Zarząd Powiatu Konińskiego uchwala, co następuje:
 
§1
 
Stosownie do uchwały Nr X/72/99 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 września 1999 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 1999 r. wprowadza się następujące zmiany w załączniku nr 1 i 2 do uchwały Nr 8/99 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 8 kwietnia 1999 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Konińskiego na 1999 r. zmienionej uchwałami Nr 14/99 z dnia 11 czerwca 1999 r. i Nr 22/99 z dnia 17 września 1999 r.:
 
(...)
Treść uchwały do wglądu w wydziale Organizacyjno - Administracyjny.
 
§2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Zarząd:
 
1. Elżbieta Streker - Dembińska
2. Stanisław Adam Bielik
3. Barbara Szeflińska
4. Jan Kazimierz Ignaszak
5. Halina Maria Lenartowicz
6. Sławomir Chmieliński
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2004-03-04 11:55:02)
Lista wiadomości