logo
logo bip
Listopad
UCHWAŁA NR 1/98 w sprawie wyboru Banku prowadzącego obsługę bankową do czasu przeprowadzenia procedury przetargowej
 
UCHWAŁA NR 1/98
Zarządu Powiatu Konińskiego
 
z dnia 25 listopada 1998 roku.
 
w sprawie wyboru Banku prowadzącego obsługę bankową do czasu przeprowadzenia procedury przetargowej.
 
Na podstawie art. 83 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz.872) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578) Zarząd Powiatu Konińskiego uchwala, co następuje:
 
§1
 
Powierza obsługę bankową budżetu powiatu do czasu wyboru przez Radę Powiatu w trybie określonym w ustawie z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 76, poz. 344 z późniejszymi zmianami) Bankowi Powszechnej Kasie Oszczędności Oddział w Koninie.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Konińskiego.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Zarząd:
 
1. Elżbieta Streker - Dembińska
2. Stanisław Adam Bielik
3. Barbara Szeflińska
4. Jan Kazimierz Ignaszak
5. Halina Maria Lenartowicz
6. Sławomir Chmieliński
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2004-03-08 08:32:18)
Lista wiadomości