logo
logo bip
Wrzesień
UCHWAŁA NR 96/2011 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 20 września 2011 r. w sprawie opinii dotyczącej wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. "Przełożenie drogi powiatowej nr 3178P na odcinku Wola Spławiecka - Kaliska
UCHWAŁA NR 96/2011
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 20 września 2011 r.

w sprawie opinii dotyczącej wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Przełożenie drogi powiatowej nr 3178P na odcinku Wola Spławiecka - Kaliska".

Na podstawie art. l Ib ust. l ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 193, póz. 1194, ze zm.) uchwala się, co następuje:

§1

Zarząd Powiatu Konińskiego opiniuje pozytywnie wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Przełożenie drogi powiatowej nr 3178P na odcinku Wola Spławiecka - Kaliska" w obrębie Wola Spławiecka i Zberzyn - na terenie gminy Kleczew oraz w obrębie Kaliska i Kopydłówek PGR - na terenie gminy Wilczyn.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:
1. Małgorzata Waszak
2. Andrzej Nowak
3. Stanisław Głąbicki
4. Tadeusz Jaroszewski
5. Jacek Wysocki


  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja opublikowana przez: (2011-10-04 10:11:44)
Lista wiadomości