logo
logo bip
Październik
UCHWAŁA NR 99/2011 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 99 października 2011 r. w sprawie przekazania ruchomości stanowiącej mienie powiatu
UCHWAŁA NR 99/2011
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 99 października 2011 r.
 
w sprawie przekazania ruchomości stanowiącej mienie powiatu
 
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 póz 1592, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Starostwo Powiatowe w Koninie przekazuje do Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie samochód osobowy Opel Vivaro o numerze rejestracyjnym PKN 33K2, nr silnika C087425, nr nadwozia WOLJ7ABA54Y638339, rok produkcji 2004, stanowiący mienie Powiatu Konińskiego.
 
§2
 
Objęcie ruchomości nastąpi w drodze protokółu przekazania (PT) podpisanego:
1/ w imieniu Powiatu Konińskiego przez Starostę Konińskiego,
2/ w imieniu Zarządu Dróg Powiatowych przez Dyrektora ZDP w Koninie.
 
§3
 
Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu, Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie i Naczelnikowi Wydziału Administracyjnego i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Koninie.
 
§4
 
Wykonanie uchwały winno nastąpić w terminie 30 dni od dnia wejścia jej w życie.
 
§5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu :
1. /-/ Małgorzata Waszak
2. /-/ Andrzej Nowak
3. /-/ Stanisław Głąbicki
4. /-/ Tadeusz Jaroszewski
5. /-/ Jacek Wysocki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2011-11-02 11:30:51)
Lista wiadomości