logo
logo bip
Listopad
UCHWAŁA NR 110/2011 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisywania umów
UCHWAŁA NR 110/2011
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 30 listopada 2011 r.
 


w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisywania umówNa podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, póz. 1592 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§1

Upoważnia się Panią Małgorzatę Lalak - Naczelnika Wydziału Nieruchomości do podpisywania w imieniu Zarządu Powiatu umów w sprawie zakupów do kwoty stanowiącej równowartość 6000 EURO, związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zarząd Powiatu:
1. /-/ Małgorzata Waszak
2. /-/ Andrzej Nowak
3. /-/ Stanisław Głąbicki
4. /-/ Tadeusz Jaroszewski
5. /-/ Jacek Wysocki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: Żaneta Staszak (2012-01-31 13:27:48)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Żaneta Staszak (2012-01-31 13:27:48)
Lista wiadomości