logo
logo bip
Listopad
UCHWAŁA NR 109/2011 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego'
UCHWAŁA NR 109/2011
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 30 listopada 2011 r.


w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego"

Na podstawie art. 32 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 póz. 1592, z późn. zm.) oraz § l, § 6 ust. 4 Regulaminu przyznawania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego" stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXVI/207/02 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie ustanowienia tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego" uchwala się, co następuje:

§1

Nadaje się tytuł honorowy „Zasłużony dla powiatu konińskiego". Tytuł otrzymuje:
1. Aleksandra Jaworska - zastępca kierownika działu w Kopalni Węgla Brunatnego „Konin" w Kleczewie S.A., w uznaniu za działalność na rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego, zwłaszcza w zakresie organizacji przedsięwzięć kulturalnych oraz za zaangażowanie w rozwój Kopalni;
2. Jan Monia - nadsztygar w Kopalni Węgla Brunatnego „Konin" w Kleczewie S.A., w uznaniu za działalność na rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego, zwłaszcza w zakresie organizacji przedsięwzięć sportowych i kulturalnych oraz za zaangażowanie w rozwój Kopalni;
3. Andrzej Nawrocki - nadsztygar w Kopalni Węgla Brunatnego „Konin" w Kleczewie S.A., w uznaniu za działalność na rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego, zwłaszcza w zakresie sportu oraz za zaangażowanie w rozwój Kopalni.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Zarząd Powiatu:
1. /-/ Małgorzata Waszak
2. /-/Andrzej Nowak
3. /-/ Stanisław Głąbicki
4. /-/ Tadeusz Jaroszewski
5. /-/ Jacek Wysocki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: Żaneta Staszak (2012-01-31 13:24:32)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Żaneta Staszak (2012-01-31 13:24:32)
Lista wiadomości