logo
logo bip
Listopad
UCHWAŁ A NR 107/2011 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia działek o numerach ewidencyjnych: 27 w miejscowości Maślaki (...)
UCHWAŁ A NR 107/2011
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 24 listopada 2011 r.

w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia działek o numerach ewidencyjnych: 27 w miejscowości Maślaki i 166 w miejscowości Dębowiec, gm. Wilczyn do kategorii dróg gminnych.

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, póz. 115, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1

Zarząd Powiatu Konińskiego opiniuje pozytywnie zaliczenie działek o numerach ewidencyjnych: 27 w miejscowości Maślaki i 166 w miejscowości Dębowiec, gm. Wilczyn do kategorii dróg gminnych.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 


Zarząd Powiatu:
1. /-/ Małgorzata Waszak
2. /-/. Andrzej Nowak
3. /-/ Jacek Wysocki
4. /-/ Stanisław Głąbicki
5. /-/ Tadeusz Jaroszewski
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: Żaneta Staszak (2012-01-30 10:01:28)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Żaneta Staszak (2012-01-30 10:01:28)
Lista wiadomości