logo
logo bip
Listopad
UCHWAŁA NR 106/2011 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w obrębach geodezyjnych (")
UCHWAŁA NR 106/2011
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 14 listopada 2011 r.
 
w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w obrębach geodezyjnych: Kleczew, Genowefa, Słaboludz, Jabłonka, Kalinowiec, Nieborzyn, Sławoszewek, Sławoszewo, Izabelin, Wielkopole, Kamionka, gmina i miasto Kleczew.
 
Na podstawie art. 17 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 póz. 717 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Uzgadnia się projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w obrębach geodezyjnych: Kleczew, Genowefa, Słaboludz, Jabłonka, Kalinowiec, Nieborzyn, Sławoszewek, Sławoszewo, Izabelin, Wielkopole, Kamionka, gmina i miasto Kleczew.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Koninie.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Pouczenie: Na rozstrzygnięcie niniejsze służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 7 dni od dnia doręczenia.
 
Zarząd Powiatu:
1. /-/ Małgorzata Waszak
2. /-/ Andrzej Nowak
3. /-/ Jacek Wysocki
4. /-/ Stanisław Głąbicki
5. /-/ Tadeusz Jaroszewski
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2011-11-21 13:07:47)
Lista wiadomości