logo
logo bip
Listopad
UCHWAŁA NR 105/2011 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego"
UCHWAŁA NR 105/2011
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 14 listopada 2011 r.
 
w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego".
 
Na podstawie art. 32 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 póz. 1592, z późn. zm.) oraz § l, § 6 ust. 4 Regulaminu przyznawania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego" stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXVI/207/02 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie utanowienia tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego” uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Nadaje się tytuł honorowy „Zasłużony dla powiatu konińskiego”. Tytuł otrzymuje:
1. Jadwiga Antecka - pracownik Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Koninie, w uznaniu za wsparcie działalności spółek wodnych z powiatu konińskiego oraz za zaangażowanie pomoc w trakcie powodzi;
2. Wojciech Bartczak - honorowy dawca krwi, w uznaniu za działalność na rzecz krzewienia idei honorowego krwiodawstwa oraz za czynne uczestnictwo i wspieranie akcji na rzecz osób potrzebujących wsparcia;
3. Krzysztof Czapski - honorowy dawca krwi, w uznaniu za zaangażowanie w rozwój Honorowego Krwiodawstwa i Polskiego Czerwonego Krzyża na Ziemi Konińskiej, za działalność na rzecz krzewienia idei honorowego krwiodawstwa oraz za czynne uczestnictwo i wspieranie akcji na rzecz osób potrzebujących wsparcia;
4. Wojciech Derda - honorowy dawca krwi, w uznaniu za zaangażowanie w powstanie Banku Krwi w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu, za działalność na rzecz krzewienia idei honorowego krwiodawstwa, oraz za czynne uczestnictwo i wspieranie akcji na rzecz osób potrzebujących wsparcia;
5. Halina Flaszyńska - honorowy dawca krwi, w uznaniu za zaangażowanie w rozwój Honorowego Krwiodawstwa i Polskiego Czerwonego Krzyża na Ziemi Konińskiej, za działalność na rzecz krzewienia idei honorowego krwiodawstwa oraz za czynne uczestnictwo i wspieranie akcji na rzecz osób potrzebujących wsparcia;
6. Józef Młodożeniec - członek Koła Łowieckiego nr 21 „Drop" w Kazimierzu Biskupim, w uznaniu za zaangażowanie w organizację akcji w ramach edukacji przyrodniczej dzieci i młodzieży ze szkół z gmin Golina, Kazimierz Biskupi i Kleczew oraz za wieloletnią działalność społeczną na rzecz mieszkańców powiatu konińskiego;
7. Anneke Mulder - Prezes Organizacji Stichting Eemsmond Helpt De Polen, w uznaniu za zaangażowanie w tworzenie placówek pomagających osobom niepełnosprawnym z miasta Konina i powiatu konińskiego oraz za organizację transportów nieodpłatnych sprzętów ehabilitacyjnych zarówno dla mieszkańców powiatu konińskiego, jak i inny potrzebujących w tym także z rejonu kozjatyńskiego na Ukrainie.
8. Marek Pernak - honorowy dawca krwi, w uznaniu za zaangażowanie w rozwój Honorowego Krwiodawstwa i Polskiego Czerwonego Krzyża na Ziemi Konińskiej, za działalność na rzecz krzewienia idei honorowego krwiodawstwa oraz za czynne uczestnictwo i wspieranie akcji na rzecz osób potrzebujących wsparcia.
 
§2
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
1. /-/ Małgorzata Waszak
2. /-/ Andrzej Nowak
3. /-/ Jacek Wysocki
4. /-/ Stanisław Głąbicki
5. /-/ Tadeusz Jaroszewski
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2011-11-21 13:05:46)
Lista wiadomości