logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA NR 68/2011 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego"
UCHWAŁA NR 68/2011
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 30 czerwca 2011 r.
 
w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego”.
 
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z późn. zm.) oraz § 1, § 6 ust. 4 Regulaminu
przyznawania tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego" stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXVI/207/02 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie ustanowienia tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego” uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Nadaje się tytuł honorowy „Zasłużony dla powiatu konińskiego”. Tytuł otrzymują:
1. Dariusz Ślebioda - specjalista Referatu Dochodzeniowo Śledczego Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Koninie, w uznaniu za
wkład w działania podnoszące stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie konińskim oraz za umiejętność podejmowania odważnych i trafnych decyzji,
skutkujących wzrostem wykrywalności przestępstw;
2. Zbigniew Śledziński - Komendant Komisariatu Policji w Ślesinie, w uznaniu za sprawnei skuteczne wypełnianie zadań nałożonych na Komisariat Policji w Ślesinie oraz za wykazywaną inicjatywę w organizacji pracy podległych mu zespołów funkcjonariuszy Policji, skutkującą poprawą stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie konińskim.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
1. Małgorzata Waszak
2. Andrzej Nowak
3. Stanisław Głąbiki
4. Tadeusz Jaroszewski
5. Jacek Wysocki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2011-07-01 14:12:25)
Lista wiadomości