logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA NR 67/2011 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia niektórych dróg na terenie Gminy Kleczew do kategorii dróg gminnych
UCHWAŁA NR 67/2011
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 30 czerwca 2011 r.
 
w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia niektórych dróg na terenie Gminy Kleczew do kategorii dróg gminnych.
 
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Zarząd Powiatu Konińskiego opiniuje pozytywnie zaliczenie dróg o numerach ewidencyjnych działek:
1) w obrębie Budzisław Kościelny: 358,27/14,27/5,43/10,42/5 i 38/2
2) w obrębie Kieczew miasto:
a) 1020/16, 1342/2, 1015/4, 1016/4, 1017/3 i 1022/4,
b) 1006/3, 1008/11, 1245/3, 1247/4, 1248/3, 1016/13, 1010/6, 1009/1, 1009/2, 1013/5, 1013/6 i 1013/8,
c) 749/33, 766/14, 775/33, 850/2, 1006/13, 764/10, 767/1, 768/21, 770/2, 1004/2, 100512, 1076/22 i 846/5,
d) 772/25, 772/5, 774/30, 774/38, 768/12, 768/14, 768/34, 7618/35, 768/36, 768/6, 768/9, 769/5, 769/7, 769/22, 769/10, 769/2, 772/24, 772/6, 772/8, 773/17,
773/18, 773/28, 774/32, 774/34, 774/36, 773/5, 773/8, 740/30, 761/8, 761/13, 761/14, 749/2, 758/7, 759/14, 758/9, 758/11, 758/12, 759/13, 759/9, 758/4, 761/16, 761/17,749/29,749/31,100111,1003/3,1000/3,760/4, 760/5, 760/6 i 760/7
do kategorii dróg gminnych.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
1. Małgorzata Waszak
2. Andrzej Nowak
3. Stanisław Głąbiki
4. Tadeusz Jaroszewski
5. Jacek Wysocki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2011-07-01 14:10:45)
Lista wiadomości