logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA NR 66/2011 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie opinii o zaliczeniu drogi w miejscowości Kownaty, gm. Wilczyn do kategorii dróg gminnych
UCHWAŁA NR 66/2011
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 30 czerwca 2011 r.
 
w sprawie opinii o zaliczeniu drogi w miejscowości Kownaty, gm. Wilczyn do kategorii dróg gminnych.
 
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Zarząd Powiatu Konińskiego opiniuje pozytywnie zaliczenie drogi w miejscowości Kownaty, gm. Wilczyn, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 14/6 i 14/10, do
kategorii dróg gminnych.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
1. Małgorzata Waszak
2. Andrzej Nowak
3. Stanisław Głąbiki
4. Tadeusz Jaroszewski
5. Jacek Wysocki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2011-07-01 14:08:37)
Lista wiadomości