logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA NR 65/2011 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opinii dotyczącej kategorii niektórych dróg na terenie Gminy Wilczyn
UCHWAŁA NR 65/2011
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 30 czerwca 2011 r.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie opinii dotyczącej kategorii niektórych dróg na terenie Gminy Wilczyn.
 
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
W Uchwale Nr 37/2011 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 19 kwietnia 2011 roku w sprawie opinii dotyczącej kategorii niektórych dróg na terenie Gminy Wilczyn pkt 1) w § 1 otrzymuje brzmienie:
1) pozbawienie drogi o numerach ewidencyjnych działek: 23/2, 23/3, 23/4, 23/5,32/1 i 32/2, położonych w miejscowości Gogolina, gm. Wilczyn, kategorii drogi gminnej."
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
1. Małgorzata Waszak
2. Andrzej Nowak
3. Stanisław Głąbiki
4. Tadeusz Jaroszewski
5. Jacek Wysocki
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2011-07-01 14:07:19)
Lista wiadomości