logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA NR 64/2011 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej części drogi w miejscowości Modła Królewska, gm. Stare Miasto
UCHWAŁA NR 64/2011
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 30 czerwca 2011 r.
 
w sprawie opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej części drogi w miejscowości Modła Królewska, gm. Stare Miasto.
 
Na podstawie art. 7 ust. 2 w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.) uchwala się, co
następuje:
 
§1
 
Zarząd Powiatu Konińskiego opiniuje pozytywnie pozbawienie kategorii drogi gminnej części drogi położonej w obrębie Modła Królewska, gm. Stare Miasto, która została
oznaczona numerem ewidencyjnym 13/6.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
1. Małgorzata Waszak
2. Andrzej Nowak
3. Stanisław Głąbiki
4. Tadeusz Jaroszewski
5. Jacek Wysocki
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2011-07-01 14:06:02)
Lista wiadomości