logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA NR 59/2011 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisywania umów
UCHWAŁA NR 59/2011
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 8 czerwca 2011r.
 
w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisywania umów.
 
Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Upoważnia się Panią Małgorzatę Lalak - Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami do podpisywania w imieniu Zarządu Powiatu umów w sprawie zakupów do kwoty stanowiącej równowartość 6000 EURO, związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
1/ Małgorzata Waszak
2/ Andrzej Nowak
3/ Stanisław Głąbicki
4/ Tadeusz Jaroszewski
5/ Jacek Bogusław Wysocki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2011-06-10 14:10:25)
Lista wiadomości