logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA NR 55/2011 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Piotra Janaszka w Rychwale
UCHWAŁA NR 55/2011
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 8 czerwca 2011 r.
 
w sprawie upoważnienia Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Piotra Janaszka w Rychwale
 
Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Upoważnia się Panią Renatę Szczepaniak – Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Piotra Janaszka w Rychwale - do składania oświadczeń woli związanych z:
1) prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu w zakresie zadań określonych w statucie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Piotra Janaszka w Rychwale;
2) realizacją zadań remontowych, modernizacyjnych i zakupów inwestycyjnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Piotra Janaszka w Rychwale.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r.
 
Zarząd Powiatu:
1/ Małgorzata Waszak
2/ Andrzej Nowak
3/ Stanisław Głąbicki
4/ Tadeusz Jaroszewski
5/ Jacek Bogusław Wysocki
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja opublikowana przez: (2011-06-10 13:58:46)
Lista wiadomości