logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA NR 54/2011 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Piotra Janaszka w Rychwale
UCHWAŁA NR 54/2011
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 8 czerwca 2011 r.
 
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Piotra Janaszka w Rychwale
 
Na podstawie art. 36a ust. 1, 2 i 13 w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, z późn. zm) oraz art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Powierza się Pani Renacie Szczepaniak stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Piotra Janaszka w Rychwale na okres od dnia 1 września 2011 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r., tj. na 5 lat szkolnych.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
1/ Małgorzata Waszak
2/ Andrzej Nowak
3/ Stanisław Głąbicki
4/ Tadeusz Jaroszewski
5/ Jacek Bogusław Wysocki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja opublikowana przez: (2011-06-10 13:12:01)
Lista wiadomości