logo
logo bip
UCHWAŁA NR XV/92/2015 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/190/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest (...)
Lista wiadomości