logo
logo bip
2013
UCHWAŁA NR XXX/252/2013 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego zgłoszenia propozycji projektu o strategicznym charakterze dla rozwoju Wielkopolski pn. "Zwiększenie atrakcyjności turystycznej.
Lista wiadomości