logo
logo bip
2013
UCHWAŁA NR XXVI/217/2013 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Powiatu Konińskiego przed sądami administracyjnymi w związku ze skargą prokuratora na uchwałę (...)
Lista wiadomości