logo
logo bip
2012
UCHWAŁA NR XV/112/2012 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Wilczynie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie
UCHWAŁA NR XV/112/2012
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 16 lutego 2012 r.

 

w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Wilczynie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie

          Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1, art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.), art. 5 c pkt 1 oraz art. 59 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zasadniczą Szkołę Zawodową w Wilczynie o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie, Plac Piłsudskiego 13, zamierza się przekształcić z dniem 1 września 2012 r. w trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Rada Powiatu Konińskiego
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2012-02-24 14:26:19)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Żaneta Staszak (2012-09-06 12:47:54)
Lista wiadomości