logo
logo bip
2012
UCHWAŁA NR XV/106/2012 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie poparcia uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie ogłoszenia obszaru Województwa Wielkopolskiego strefą wolną od organizmów zmodyfikowanych genetyczn
UCHWAŁA NR XV/106/2012
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 16 lutego 2012 r.

w sprawie poparcia uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie ogłoszenia obszaru Województwa Wielkopolskiego strefą wolną od organizmów zmodyfikowanych genetycznie.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 13 i 14 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zm.) oraz § 28 ust. 1 uchwały Nr XXX/167/05 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie Statutu Powiatu Konińskiego (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 125, poz. 3414)  uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Powiatu Konińskiego przyjmuje stanowisko popierające uchwałę nr XXXII/520/05 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie ogłoszenia obszaru Województwa Wielkopolskiego strefą wolną od organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Rada Powiatu Konińskiego
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2012-02-24 13:18:18)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Żaneta Staszak (2012-09-06 12:42:32)
Lista wiadomości