logo
logo bip
2012
UCHWAŁA NR XIX/160/2012 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie założenia i prowadzenia Przedszkola Specjalnego w Rychwale dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla dzieci z autyzmem (")
Lista wiadomości