logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA NR VIII/60/2011 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych Komisji Rady Powiatu Konińskiego
UCHWAŁA NR VIII/60/2011
Rady Powiatu Konińskiego
 
z dnia 30 czerwca 2011 r.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych Komisji Rady Powiatu Konińskiego
 
Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz § 50 uchwały Nr XXX/167/05 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie Statutu Powiatu Konińskiego (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 125, poz. 3414) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
1. Odwołuje się pana Janusza Stankiewicza ze składu Komisji Statutowo-Regulaminowej.
2. Powołuje się pana Włodzimierza Pawlaka w skład Komisji  Statutowo-Regulaminowej.
 
§ 2
 
1. Odwołuje się pana Władysława Kocaja z Przewodniczącego Komisji Budżetowej i ze składu Komisji Budżetowej.
2. Odwołuje się panią Elżbietę Raźną i pana Tadeusza Jaroszewskiego ze składu Komisji Budżetowej.
3. Powołuje się pana Andrzeja Kłosowskiego i pana Andrzeja Nowaka w skład Komisji Budżetowej.
4. Powołuje się pana Gabriela Rybickiego na Przewodniczącego Komisji Budżetowej.
 
§ 3
 
1. Odwołuje się pana Antoniego Kulczaka z Przewodniczącego Komisji Rozwoju i Infrastruktury.
2. Powołuje się pana Waldemara Marciniaka na Przewodniczącego Komisji Rozwoju i Infrastruktury.
 
§ 4
 
1. Odwołuje się pana Andrzeja Kłosowskiego z Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
2. Odwołuje się pana Marka Górczaka i pana Janusza Stankiewicza ze składu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
3. Powołuje się pana Bogumiła Leszczaka na Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
4. Powołuje się pana Stanisława Głąbickiego i pana Tadeusza Jaroszewskiego w skład Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
 
§ 5
 
1. Odwołuje się panią Marię Wróbel z Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych.
2. Odwołuje się pana Michała Hałasa i pana Antoniego Kulczaka ze składu Komisji Spraw Społecznych.
3. Powołuje się pana Dariusza Musiałkiewicza na Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych.
 
§ 6
 
1. Odwołuje się pana Włodzimierza Pawlaka z Przewodniczącego Komisji Prawa i Porządku Publicznego.
2. Odwołuje się pana Stanisława Głąbickiego ze składu Komisji Prawa i Porządku Publicznego.
3. Powołuje się pana Marka Górczaka w skład Komisji Prawa i Porządku Publicznego.
4. Powołuje się pana Marka Górczaka na Przewodniczącego Komisji Prawa i Porządku Publicznego.
 
§ 7
 
1. Odwołuje się pana Dariusza Musiałkiewicza z Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.
2. Odwołuje się pana Mirosława Durczyńskiego ze składu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.
3. Powołuje się panią Elżbietę Raźną w skład Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.
4. Powołuje się panią Elżbietę Raźną na Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.
 
§ 8
 
W uchwale Nr II/10/10 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Powiatu Konińskiego, zmienionej uchwałami: Nr IV/23/2011 z dnia 8 lutego 2011 r. i Nr VII/42/2011 z dnia 16 maja 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:
 
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1. Powołuje się Komisję Statutowo-Regulaminową w składzie:
1) Halina Maria Lenartowicz
2) Andżelika Helena Chojnacka
3) Jan Śledż
4) Jacek Bogusław Wysocki
5) Mirosław Durczyński
6) Włodzimierz Pawlak";
 
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Powołuje się Komisję Budżetową w składzie:
1) Andrzej Kłosowski
2) Bednarek Wiesław
3) Waldemar Marciniak
4) Andrzej Perkowski
5) Andrzej Nowak
6) Gabriel Rybicki
2. Na Przewodniczącego Komisji powołuje się Gabriela Rybickiego";
 
3) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3.1. Powołuje się Komisję Rozwoju i Infrastruktury w składzie:
1) Antoni Kulczak
2) Wiesław Bednarek
3) Tadeusz Jaroszewski
4) Waldemar Marciniak
5) Elżbieta Raźna
6) Gabriel Rybicki
2. Na Przewodniczącego Komisji  powołuje się Waldemara Marciniaka";
4) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4.1. Powołuje się Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska w składzie:
1) Andrzej Kłosowski
2) Bogumił Leszczak
3) Zenon Paszek
4) Stanisław Głąbicki
5) Tadeusz Jaroszewski
2. Na Przewodniczącego Komisji powołuje się Bogumiła Leszczaka;
 
5) § 5 otrzymuje  brzmienie:
„§ 5.1. Powołuje się Komisję Spraw Społecznych w składzie:
1) Maria Wróbel
2) Stanisław Głąbicki
3) Halina Maria Lenartowicz
4) Agnieszka Mirecka-Katulska
5) Dariusz Musiałkiewicz
2. Na Przewodniczącego Komisji  powołuje się Dariusza Musiałkiewicza";
 
6) § 6 otrzymuje  brzmienie:
„§ 6.1. Powołuje się Komisję Prawa i Porządku Publicznego w składzie:
1) Włodzimierz Pawlak
2) Zenon Paszek
3) Bogumił Leszczak
4) Jacek Wysocki
5) Marek Górczak
2. Na Przewodniczącego Komisji  powołuje się Marka Górczaka";
 
7) § 7 otrzymuje  brzmienie:
„§ 7.1. Powołuje się Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w składzie:
1) Dariusz Musiałkiewicz
2) Michał Hałas
3) Władysław Kocaj
4) Agnieszka Mirecka -Katulska
5) Maria Wróbel
6) Elżbieta Raźna
2. Na Przewodniczącego Komisji  powołuje się Elżbietę Raźną".
 
§ 9
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
PRZEWODNICZĄCY RADY
JANUSZ STANKIEWICZ
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krystyna Grabowska
  • Informacja opublikowana przez: (2011-07-07 12:20:34)
Lista wiadomości