logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA Nr VIII/59/2011 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego
UCHWAŁA Nr VIII/59/2011
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 30 czerwca 2011 r.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego
 
            Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 uchwały Nr XXX/167/05 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie Statutu Powiatu Konińskiego (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 125, poz. 3414) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
1. Odwołuje się pana Andrzeja Perkowskiego z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
2. Odwołuje się pana  Włodzimierza Pawlaka, pana Andrzeja Perkowskiego i pana Andrzeja Kłosowskiego ze składu Komisji Rewizyjnej.
 
§ 2
 
W skład Komisji Rewizyjnej powołuje się:
1) pana Antoniego Kulczaka,
2) pana Michała Hałasa,
3) pana Władysława Kocaja.
 
§ 3
 
Na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej powołuje się  pana Władysława Kocaja.
 
§ 4
 
W uchwale Nr  II/9/10 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego zmienionej uchwałą nr IV/22/2011 z dnia 8 lutego 2011 r. § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Powołuje się  Komisję Rewizyjną w składzie:
1)  Andżelika Helena Chojnacka
2) Mirosław Ryszard Durczyński
3) Marek Zygmunt Górczak
4) Jan Śledź
5) Władysław Kocaj
6) Michał Hałas
7) Antoni Kulczak”.
 
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
PRZEWODNICZĄCY RADY
JANUSZ STANKIEWICZ
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krystyna Grabowska
  • Informacja opublikowana przez: (2011-07-07 12:15:22)
Lista wiadomości