logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA Nr VIII/58/2011 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego
UCHWAŁA NR VIII/58/2011
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Stwierdza się, że na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego wybrano Andrzeja Perkowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY RADY
JANUSZ STANKIEWICZ


  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krystyna Grabowska
  • Informacja opublikowana przez: (2011-07-07 12:13:20)
Lista wiadomości