logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA NR VIII/54/2011 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości
UCHWAŁA NR VIII/54/2011
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości

Na podstawie § 13 ust. 3 Uchwały Nr XIX/95/08 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 maja 2008r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia i wynajmowania (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 125, poz. 2300) uchwala się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na oddanie w użyczenie na okres 10 lat Gminie Rzgów nieruchomości oznaczonej numerem działki 70/5 w Sławsku gm. Rzgów, z przeznaczeniem na realizację projektu „Odnowa wsi Sławsk".

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
JANUSZ STANKIEWICZ

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krystyna Grabowska
  • Informacja opublikowana przez: (2011-07-07 12:06:52)
Lista wiadomości