logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA NR VIII/52/2011 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zagrożeń dla społeczności powiatu konińskiego związanych z wprowadzeniem z dniem 1 lipca 2011 r. elektronicznego systemu poboru opłat za korzystanie z autostrady
UCHWAŁA NR VIII/52/2011
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie zagrożeń dla społeczności powiatu konińskiego związanych z wprowadzeniem z dniem 1 lipca 2011 r. elektronicznego systemu poboru opłat za korzystanie z autostrady dla samochodów o ładowności powyżej 3,5 ton

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zm.) oraz § 28 ust. 1 uchwały Nr XXX/167/05 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie Statutu Powiatu Konińskiego (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 125, poz. 3414) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Powiatu Konińskiego przyjmuje stanowisko w sprawie zagrożeń dla społeczności powiatu konińskiego związanych z wprowadzeniem z dniem 1 lipca 2011 r. elektronicznego systemu poboru opłat za korzystanie z autostrady dla samochodów o ładowności powyżej 3,5 ton, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu poprzez przekazanie treści stanowiska Ministrowi Infrastruktury, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, Krajowemu Inspektorowi Transportu Drogowego w Warszawie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
JANUSZ STANKIEWICZ

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krystyna Grabowska
  • Informacja opublikowana przez: (2011-07-07 12:02:42)
Lista wiadomości