logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA NR VIII/44/2011 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Konińskiego za 2010 rok
UCHWAŁA NR VIII/44/2011
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 30 czerwca 2011 r.
 
w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Konińskiego za 2010 rok
 
Na podstawie art. 12 pkt 6 i art. 30 ust. 1a  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1
 
Z tytułu wykonania budżetu Powiatu Konińskiego udziela się absolutorium Zarządowi Powiatu Konińskiego za 2010 rok.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
PRZEWODNICZĄCY RADY
JANUSZ STANKIEWICZ
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krystyna Grabowska
  • Informacja opublikowana przez: (2011-07-07 10:20:44)
Lista wiadomości