logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA NR VIII/43/2011 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2010 rok
UCHWAŁA NR VIII/43/2011
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 30 czerwca 2011 r.
 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2010 rok.
 
Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2010 rok.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
PRZEWODNICZĄCY RADY
JANUSZ STANKIEWICZ
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krystyna Grabowsks
  • Informacja opublikowana przez: (2011-07-07 10:17:58)
Lista wiadomości