logo
logo bip
Grudzień
UCHWAŁA NR III/18/10 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie powierzenia Miastu Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej
UCHWAŁA NR III/18/10
Rady Powiatu KoniŃskiego
 
z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie powierzenia Miastu Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej

Na podstawie art. 5 ust. 2 i art.12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 20a ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Powiatu Konińskiego wyraża zgodę na zawarcie porozumienia z Miastem Konin w sprawie wykonania w roku 2011 zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Koninie.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY
ANDRZEJ NOWAK
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krystyna Grabowska
  • Informacja opublikowana przez: (2011-01-27 08:04:55)
Lista wiadomości