logo
logo bip
Grudzień
UCHWAŁA NR III/16/10 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
UCHWAŁA NR III/16/10
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 29 grudnia 2010 r.

 w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

             Na podstawie art. 38 a ust. 5 pkt 2 w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, ze zm.) uchwala się, co następuje:

 § 1

Do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku deleguje się radnych:
1. Włodzimierza Pawlaka
2. Waldemara Marciniaka.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY
ANDRZEJ NOWAK
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja opublikowana przez: (2011-01-27 07:58:27)
Lista wiadomości