logo
logo bip
Grudzień
UCHWAŁA NR II/11/10 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu Konińskiego
UCHWAŁA NR II/11/10
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
z dnia 9 grudnia 2010 r.

 

w sprawie wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu Konińskiego

 

            Na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 § 1

Ustala się miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącego Zarządu Powiatu Konińskiego w następującej wysokości:
1) wynagrodzenie  zasadnicze w wysokości - 6.190 zł;
2) dodatek funkcyjny w wysokości - 2.100 zł;
3) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego - 1.238 zł;
4) dodatek specjalny w wysokości 40 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego - 3.316 zł. 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 2 grudnia 2010 r.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY
ANDRZEJ NOWAK
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krystyna Grabowska
  • Informacja opublikowana przez: (2011-01-26 14:22:10)
Lista wiadomości