logo
logo bip
Grudzień
UCHWAŁA Nr II/9/10 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego
UCHWAŁA Nr II/9/10
Rady Powiatu Konińskiego
 
z dnia 9 grudnia 2010 r.

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego

            Na podstawie art. 16 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 uchwały Nr XXX/167/05 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie Statutu Powiatu Konińskiego (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego  Nr 125, poz. 3414) uchwala się, co następuje:

 § 1

Powołuje się Komisję Rewizyjną w składzie:
1) Andrzej Kłosowski
2) Mirosław Ryszard Durczyński
3) Marek Zygmunt Górczak
4) Jan Śledź
5) Antoni Kulczak
6) Stanisław Maciejewski
7) Andrzej Perkowski

§ 2

Na Przewodniczącego Komisji powołuje się  Andrzeja Perkowskiego.

§ 3

Na Wiceprzewodniczącego Komisji powołuje się Andrzeja Kłosowskiego.

 § 4

Na  Sekretarza Komisji powołuje się Stanisława Maciejewskiego.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY
ANDRZEJ NOWAK
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krystyna Grabowska
  • Informacja opublikowana przez: (2011-01-26 14:10:04)
Lista wiadomości